Contributie

Categorie

contributie per maand

 

1 uur les per week

1,5 uur les per week

elk extra les uur

Leden t/m 15 jaar

€   13

€  18,50

€ 11

Leden 16 jaar en ouder

€   14,50

€  21

€ 12,50

Rustend lid

€    2,50

-

-

Automatische incasso

Contributie wordt geïnd via automatische incasso, De contributie wordt in principe aan het begin van elke maand afgeschreven. Er kunnen echter onvoorziene omstandigheden zijn waardoor de contributie later in de maand pas wordt afgeschreven. Wij rekenen dan ook op uw begrip als dit mocht gebeuren.

 

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld € 10,-- (eenmalig)

 

Verzekering

De lestarieven zijn inclusief de bondscontributie van de KNGU waarin een ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (geen ziektekosten) zit. Ook voor ongevallen onderweg naar de sporthal en naar huis. Deze aansprakelijkheidsverzekering geldt voor alle lessen en evenementen die Gymvereniging MH-SD organiseert.

 

Inschrijven

Als u lid wil worden kunt u in de les een inschrijvingsformulier aan de leiding vragen en daar ook weer inleveren of op de site het online inschrijfformulier invullen. Klikt u dan op de knop INSCHRIJVEN in het menu aan de bovenzijde.
Het lidmaatschap heeft conform de statuten en huisregels een minimale duur van 1 kwartaal en wordt zonder wederopzegging steeds automatisch verlengd met een kwartaal.

 

Rustend lid

Indien u of uw kinderen tijdelijk niet kunnen sporten (minimaal 2 maanden) kunt u ervoor kiezen om RUSTEND LID te worden. U betaalt dan slechts € 2,50 per maand. U blijft dan lid van de vereniging en u blijft verzekerd. Dit kunt u per e-mail doorgeven aan secretariaat. Indien u weer gaat sporten, voldoet een melding naar dit e-mail adres, u betaalt dan geen € 10,-- inschrijfgeld.

 

Kindpakket Sport en Cultuur
Het Kindpakket Sport en Cultuur is een voorziening van de gemeente Goeree-Overflakkee. Sinds 1 september 2016 kunnen ouders met thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar zich aanmelden voor een bijdrage uit het fonds. Er is een bedrag beschikbaar van € 250,- per persoon, per jaar. Dit bedrag mag gebruikt worden voor lidmaatschap of aanschaf materiaal, zoals bijvoorbeeld sportkleding of de aanschaf van een muziekinstrument. Voor nader informatie wordt u verwezen naar de website van de gemeente Goeree-Overflakkee of telnr 140187

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt altijd door tot het einde van het kwartaal. Bij het indienen van een verzoek tot beëindigen van het lidmaatschap wordt de automatische incasso van het leskosten deel van de contributie stopgezet aan het einde van de maand waarin de opzegging schriftelijk binnenkomt. De automatische incasso van het deel KNGU bondscontributie loopt echter door tot het einde van het kwartaal: iedereen die het lidmaatschap opzegt wordt "Rustend lid" gemaakt tot het einde van het kwartaal en betaalt vanaf dat moment nog slechts € 2,50 per maand. Opzeggen kunt u doen via het online uitschrijvingsformulier, daarvoor klikt u op de knop UITSCHRIJVEN in het menu LIDMAATSCHAP. U kunt ook een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of een brief met naam, adres, lesnaam en einddatum sturen naar (of in te leveren op) het secretariaat (adres gegevens zijn te vinden via de knop CONTACT in het hoofdmenu en dan kiezen voor Bestuur).

Het uitvallen van lessen of wijzigingen in het lesrooster ontheft u niet van de betalingsplicht van de contributie. Indien wij herinneringen moeten sturen betaalt u de 1e keer 5,00  administratiekosten en bij een 2e keer 10,00.
Uiteraard wordt er altijd gestreefd naar een tijdige aankondiging van lesuitval en wijzigingen in het lesrooster.
In overleg wordt naar een oplossing gezocht waar alle partijen zich in kunnen vinden.

 

Opbouw contributie
De contributie is opgebouwd uit de bondscontributie van de KNGU (4 x kwartaalcontributie inclusief de premie van een ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) en de kosten van zaalhuur en leiding berekend over ongeveer 38 lesweken per jaar. Al deze kosten worden bij elkaar opgeteld en vormen het jaarcontributie bedrag. De jaarcontributie gedeeld door 12 maanden is de contributie die u per maand verschuldigd bent. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. De contributie incasso’s lopen echter wel door in de vakanties omdat deze zoals hierboven vermeld over 12 maanden is verdeeld.

Contributie verhoging
Jaarlijks wordt er bekeken of een contributie verhoging noodzakelijk is. Per 1 januari 2018 is een kleine contributie verhoging doorgevoerd i.v.m. gestegen kosten. Deze verhoging is goedgekeurd door de ALV van 6 juni 2017.

 

Rekeningnummer

Het IBAN rekeningnummer van de vereniging is NL29 RABO 0342075950.

 

Vragen

Voor vragen over de financiële afhandeling kunt u mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kalender

Belangrijke Data

17 feb
Voorjaarsvakantie
Datum 17-02-2024 - 25-02-2024

Tijdens deze periode zijn er geen reguliere lessen of trainingen.

29 mrt
Goede Vrijdag
29-03-2024

Tijdens deze periode zijn er geen reguliere lessen of trainingen.

1 apr
2e Paasdag
01-04-2024

Tijdens deze periode zijn er geen reguliere lessen of trainingen.

27 apr
Meivakantie + Bevrijdingsdag
27-04-2024 - 12-05-2024

Tijdens deze periode zijn er geen reguliere lessen of trainingen.

20 mei
2e Pinksterdag
20-05-2024

Tijdens deze periode zijn er geen reguliere lessen of trainingen.

6 juli
Zomervakantie
06-07-2024 - 25-08-2024

Tijdens deze periode zijn er geen reguliere lessen of trainingen.